küresel ısınmanın nedenleri

Küreselleştikçe ısınıyoruz


İnsan aktivitelerinden kaynaklanan iklim değişiklikleri, emanetçisi olduğumuz dünyayı tehdit ediyor. İklim artık, bir yerde uzun yıllar boyunca aynı karakteristik özelliği gösteren hava durumu anlamına gelmiyor

Son yıllarda, değişen hava koşullarının karşısında nasıl giyineceğimize karar veremez olduk. Zira sabah yüzünü gösteren güneş, öğleden sonra yerini yağmura bırakmakta, akşama doğru da gökyüzü yine parlak görünümünü almakta. Havalarda bariz bir sıcaklık artışı, her mevsimde kendini belli ettiriyor. Yıllardır ilk ve orta öğrenim kitaplarından defalarca öğretilen, "İklim, bir yerde uzun yıllar boyunca aynı karakteristik özelliği gösteren hava durumudur." kuralı geçerliliğini yitirdi mi? İklimlerin uzun yıllar boyunca gösterdiği özelliklerin değişmesi, bu kuralın geçerliliğini yitirdiğini doğruluyor. Fosil yakıtların kullanımının sınırlandırılmaması, canlıların yaşamında kökten değişimlere sebep oluyor.

Emanete ihanet ediyoruz

Elbette sorun, sabah giydiğimiz kıyafetin, öğleye doğru etkisini gösteren hava koşullarına uygun olup olmaması değil. İnsan aktivitelerinden kaynaklanan iklim değişiklikleri, emanetçisi olduğumuz dünyayı tehdit ediyor. Hayvan ve bitki türleri, besin ürünleri, yakıt kaynakları vs. yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Politik, ekonomik meselelerden daha önce çözülmesi gereken 'küresel ısınma' sorunu, siyasî yönetimler tarafından göz ardı ediliyor. Bunun sonucunda dengesi bozulan dünyamızda şimdiden yok olan türlerin haberleri gazete ve televizyonlarda yer almaya başladı bile...

''Her iki yarımkürede buzulların eriyerek kutuplara doğru çekilmesi, yüksek dağların tepelerindeki buzulların ve kar örtüsünün azalması, deniz su seviyesinin yükselmesi, havadaki kimyasal kirleticilere karşı hassas olan narin kuş türlerinin azalması'', dünyanın ısınma eğilimine girdiğini gösteren önemli işaretlerden bazıları.
Gündemde yer alan günümüze ait iklim değişiminin ise insan etkinliklerinden kaynaklandığı kesinlik kazanmış durumda. Dünya giderek ısınıyor iklimler değişiyor. Yaz ayları her yıl biraz daha uzuyor ve bunaltıcı geçiyor. Buzullar eriyor; seller, kasırgalar, hortumlar yüzlerce can alıyor. Hayvan soyunun genetiği değişiyor, türleri yok oluyor.

Küresel ısınma nedir?

İnsan tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması sonucunda, dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. İklim sisteminde vazgeçilmez bir yere sahip olan sera gazları, güneş ve yer radyasyonunu tutarak, atmosferin ısınmasında başlıca etkendirler. Sera gazlarının bulunmaması durumunda yeryüzünün sıcaklığının bugüne göre 30 C daha soğuk olacağı hesaplanmıştır. Son yıllarda atmosferde çeşitli insan aktivitelerinden kaynaklanan nedenlerle karbondioksit, metan, ozon ve diazot monoksit gibi gazlardan oluşan sera gazları, yeryüzü sıcaklığında belirgin artmalara sebep oluyor. Sera etkisinin artması, troposferin ısınmasında, stratosferin de soğumasında en önemli etken olarak gösteriliyor.

Dünya sıcaklığı değişiyor

Küresel ısınmanın etkisi, hava sıcaklıklarının dünyanın her yerinde artması biçiminde olmayacak. Sıcaklığın artış oranı, orta enlemlerde ve ekvatorda, kutuplardakinden daha farklı olacak. Örneğin ekvatorda, bu artışın, dünya ortalamasının çok altında olacağı tahmin ediliyor. Aslında bu ısınma, dünya iklim sisteminde köklü değişimlere ve aşırılıklara yol açacak. Öyle ki, dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, seller ve taşkınlar gibi hava olaylarının şiddeti ve sıklığı artarken, bazı bölgelerde de uzun süreli, şiddetli kuraklıklar ve çölleşme olayları etkili olabilecek. Bunun yanında, sıcaklık artışının kışları, yazlara göre birkaç derece fazla olması bekleniyor. Benzer bir durum, geceyle gündüz arasında da görülecek. Gece sıcaklarındaki artış, gündüz sıcaklıklarındaki artıştan fazla olacak. Bu durumda karalar, geceleri eskisi kadar soğumaya fırsat bulamayacak. Yazla kış, geceyle gündüz arasındaki sıcaklık farkının azalması, bütün dünyadaki rüzgâr çeşitlerini etkileyecek; fırtınaların yoğunluğu, gücü ve rotaları değişecek.

Yağış dönemleri, miktar ve türlerinin değişmesiyle artan sıcaklık, daha çok buharlaşmaya ve buna bağlı olarak da daha çok bulut oluşmasına yol açacak. Kısaca söylemek gerekirse, dünyanın iklimi daha sıcak, daha nemli ve bol yağışlı olacak.

Yeni yağış düzeni

Küresel ısınmanın önemli etkilerinden olan iklim kuşaklarının kayması sonucu, yağmur kuşağı kuzeye doğru genişleyecek. Ancak bu genişleme sonunda yağışlar her bölgede artmayıp, belli bölgelerde yoğunlaşacak. Güney Avrupa'daki yaz yağmurları azalırken, Amerika, Avrupa ve Asya'nın 55 Kuzey enleminin yukarılarında kar yağışı artacak. Daha güneyde kar yağışı azalırken, yağmurlarda bir artış olacak; karın toprakta kalma süresi azalacak. Şiddetli yağmurlar daha sık yağacak ve daha çok su bırakacak.

Sağanak yağışların artışı, yüzey nemliliğini ve bitki örtüsünü etkileyecek. Bunun sonucunda suyun toprakta süzülmesi azalacak, seller artacak. Yeni yağış düzeni, ekilebilecek alanların kuzeye doğru genişlemesine yol açacak. Dağlardaki buzullar ve kar örtüsünün azalmasından dolayı, hidrolojik sistemler ve toprak yapısı çok etkilenecek.

Canlıların ikinci evrimi mi?

Gelecek yüzyıl içinde gerçekleşmesi beklenen 1-3.5 derece ısınmada, orta enlemlerin yer değiştirmesiyle ekosistemlerin coğrafî dağılımı değişecek. Sıcaklık nedeniyle orman yangınlarında görülecek artış, hayvan ve bitkilerin doğal yaşam alanlarında değişikliğe yol açacak. Birçok hayvan türünün beslenme düzeni sarsılacak, yaşam alanları daralacak ve büyük göçler yaşanacak. Bitki, böcek ve kuş türlerinin pek çoğu, yeni şartlara hızlı uyum sağlayamayıp yok olacak. Türlerin yeni kompozisyonları ve yeni ekosistemlerden dolayı, yeni orman tipleri oluşacak. İklim değişimi insan sağlığını etkileyecek; toplumsal yaşamda sosyal ve ekonomik değişikliklere neden olacak.

İnsan da tehlikede

Küresel ısınma, kalp, solunum yolu, bulaşıcı, alerjik ve diğer bazı hastalıklara sebep olacak. Sürekli sıcak hava, seller, fırtınalar gibi hava olayları, psikolojik rahatsızlıklar, hastalıklara ve ölümlere yol açacak. Yeni alanlara yayılan böcekler ve diğer hastalık taşıyıcılar, bulaşıcı hastalıkların çoğalmasına neden olacak. Hava sıcaklığının artması ve su kaynaklarındaki azalma, kolera tipi hastalıkları yaygınlaştıracak. Üretimdeki bölgesel azalmalar sonucu, açlık ve kötü beslenmede artışlar görülecek. Böcek yumurtalarının ölmesini sağlayan gece ve kış soğuklarının hafiflemesi, önemli bir sorun olacak. Kimi bölgelerde şiddetli kuraklık dönemlerinin ardından gelecek aşırı yağışlar, virüs mutasyonlarının artmasına, buna bağlı olarak da sıtma gibi hastalıkların yayılmasına neden olacak. Öte yandan tarım bitkilerinde görülen hastalıklarda da sıcaklıkla birlikte artış gözlenecek.

Buzulların erimesi ve sıcaklık artışı, okyanuslardaki suları genleştirip, denizlerin seviyesini yükseltecek. Deniz seviyesinin yükselmesi, kıyılardaki toprak kaybının yanı sıra, kıyılara yakın temiz su kaynaklarının denizle birleşmesine neden olacak. Artan buharlaşma yüzünden göl ve ırmaklarda meydana gelecek su kaybı, 21. yüzyılın en önemli meselelerinden biri olacak. Tatlı su kaynaklarının kalitesinde, tuzlu su karışımı nedeniyle azalma olacak.

Tarım, turizm ve diğer ekonomik aktiviteler bu durumdan olumsuz etkilenecek; gelişmekte olan birçok ülkede yerli halkın beslenme ve yakıt kaynakları yok olacak. Yüksek deniz seviyesi, yüksek gel-git, kuvvetli dalga ve tsunami gibi riskli doğa olaylarına sebep olacak. Deniz seviyesindeki yükselmesiyle düz alanlar seller altında kalarak, kıyılardaki üretim alanları zarar görecek. Bunun sonucu milyonlarca insan kıyı alanları ve küçük adalardan göç edecek. Kurak bölgelerdeki çiftçiler daha çok sulama yapıp, daha fazla tarım ilâcı kullanacaklarından, bu bölgelerde tarımsal etkinliklerin maliyeti artacak. Gelişmekte olan ülkelerin kurak ve yarı kurak alanları, bazı kıyı alanları, deltalar ve küçük ada gibi bölgeleri tehlike altında kalacak. Kırsal alanlarda doğal kaynakların verimliliğindeki gerileme sonucu, kırsal alandan kente göç hızlanacak.


Küresel Isınma ve Yapabileceklerimiz
(Bulunduğunuz ortam sıcaklığını düşürün)

Fazla değil, sadece 1°C düşürün, böylece bir miktar enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Eğer üşürseniz ;ki bu ihtimal genelde yoktur, üzerinize modaya uygun bir kazak, süveter giyebilirsiniz.)

(CO2 salınımıaçısından bize faydası)

( Ortalama bir aile böylece yılda atmosfere 0,4 ton CO2 verilmesini engellemiş olacağıgibi parasını da tasarruf etmiş olur.)

( Elektrikli cihazların Stand by konumunda bırakmayın ) ( Televizyonlarımızı stand by konumunda bırakmak bir miktar enerjiyi gereksiz yere harcamamıza neden olur. Kumandayla kapatmak yerine oturduğumuz yerden kalkarak TV'yi üzerinden kapatabiliriz.)

(CO2 salınımı açısından bize faydası)

(Ortalama bir aile böylece yılda 150 kg CO2'in atmosfere karışmasınıengellemiş olur.)

( Daha fazlasını kaynatmayın )

( Su ısıtıcıları sizin çay ya da kahve içmeniz için gereken enerjiden çok daha fazlasını harcarlar. Eğer bir bardak içecekseniz sadece bir bardak su kaynatın daha fazlasını değil.)

(CO2 salınımı açısından bize faydası)

(Ortalama bir aile böylece yılda 45 kg CO2'in atmosfere karışmasınıengellemiş olur.)

( Uçağa daha az binmeye çalışın)

(Bir toplantıya katılmak için gerçekten uçakla mı gitmeniz gerekiyor? Tatilinizi gerçekten yurtdışında yapmaya mı ihtiyacınız var? Ve tüm dünyadaki akrabalarınız, sizi gerçekten sevselerdi size yakın bir yere yerleşmezler miydi?

(CO2 salınımı açısından bize faydası)

(Ortalama bir aile böylece yılda 4 ton CO2'in atmosfere karışmasınıengellemiş olur )

( Çok parlak ışıkları söndürün)

( Gerçekten onlara ihtiyacınız yoksa lütfen onları kapatın. Zira onlar çok fazla enerji tüketirler. Eğer karanlıktan korkuyorsanız, inanın hayaletler gerçek değil.)

(CO2 salınımıaçısından bize faydası)

(Ortalama bir aile böylece yılda 4 ton CO2'in atmosfere karımasını engellemiş olur)

( Duşu kullanın)

(Duşlar banyo yapmanız için yeterli olan suyun yarısını harcarlar ve banyo için gerekli olan suyun ısıtılmasından daha az enerji gerektirirler )

(CO2 salınımı açısından bize faydası)

(Ortalama bir aile böylece yılda 4 ton CO2'in atmosfere karışmasınıengellemiş olur ve iyi bir para tasarrufu yapmış olur.)

(Daha verimli ampul kullanın)

(Düşük enerji ampulleri size gereken ışığı verdikleri gibi 3 kat daha az güç harcarlar. Eğer ki bir gece kulübünde yaşamıyorsanız, tüm ampullerinizi değiştirin.)

(CO2 salınımı açısından bize faydası)

(Ortalama bir aile böylece yılda 200 kg CO2'in atmosfere karışmasınıengellemiş olur.)

( Dondurucularınızı sızdırmaz hale getirin )

(Dondurucular çok iyi sızdırmazlık sağlandığında en yüksek verimde çalışırlar, bu sayede havayı dondurmak için yoğun bir şekilde çalışmak zorunda kalmazlar.)

(CO2 salınımı açısından bize faydası)

(Ortalama bir aile böylece bir miktar CO2'in atmosfere karışmasını engellemiş olur.)

( Arabanızı olabildiğince az kullanın )

(Yürüyün, ata binin, koşun, paten kayyın, toplu taşıma Araçları kullanın ya da en kötüsü otostop yapın. Her ne durumda olursa olsun aracınızıkullanmamaya çalışın)

(CO2 salınımı açısından bize faydası)

(Ortalama bir aile böylece fazlasıyla CO2'in atmosfere karışmasını engellemiş olur.)

( Evinizin ısısını havaya atmayın )

(Evinizin çatı arasını, duvarlarını, sıcak su hatlarını ve kazanıısı kaçağına karşı izole edin. Kapıpencere ve çerçevelerinizi hava kaçaklarına karşıkontrol edin. Evinizi ılık tutun, sıcak değil ve böylece gezegenimizi biraz daha soğutmuş olursunuz.)

(CO2 salınımı açısından bize faydası)

( Ortalama bir aile böylece yılda 3.8 ton CO2'in atmosfere karışmasınıengellemiş olur ve iyi bir para tasarrufu yapmış olur.)

(Çamaşır yıkama sıcaklığını düşürün)

(Kıyafetlerinizi 40-60 derecede yıkayacağınız yerde 30 derecede yıkayın. makineniz daha az enerji kullanmış olur ve elbiseleriniz hala parlayan beyaz renklerde kalır.)

(CO2 salınımı açısından bize faydası)

(Ortalama bir aile böylece yılda 90 kg CO2'in atmosfere karışmasınıengellemiş olur.)

( Yiyeceklerinizi kendi bölgenizden temin edin )

(Yakın çevrenizdeki yiyeceklerle beslenin, dünyanın bir ucundakilerle değil, sadece çevrenizdeki yiyecekleri yemekle ölmezsiniz. Böyle bu yiyecekler dünyanın diğer uçlarından uçaklarla size taşınmaz.)

(CO2 salınımı açısından bize faydası)

(Ortalama bir aile böylece yılda 4 ton CO2'in atmosfere karışmasınıengellemiş olur ve iyi bir para tasarrufu yapmış olur.)

(Şarj cihazlarını prizlere takılı bırakmayın)

( Küçük şarj cihazları kullanılmadıkları zaman bile bir miktar enerji harcarlar. Cep telefonu, Play Station … gibi cihazlarınızışarj etmediğinizde ya da pilleri dolduğunda şarj cihazlarını prizde bırakmayınız.)

(CO2 salınımı açısından bize faydası)

(Ortalama bir aile böylece yılda 7 kg CO2'in atmosfere karışmasını engellemiş olur.)

Bike & Outdoor olarak ilavelerimiz

Bisiklet kullanmanın küresel ısınmaya karşı ve sağlığınıza yararları;

 • Aracınızda kullandığınız 1 litre yakıta eşdeğer enerjiyi ile bisiklet kullanarak 1037 km yol yapabilirsiniz.

 • Sizin kilonuz bir bisikletten yaklaşık 6 kat fazladır, aracınız ise sizden 20 kat fazla ağırlıktadır.

 • Bisiklet kullanırken, bir arabanın farlarından daha az enerji tüketirsiniz. Bu nedenle küresel enerji tasarrufuna katkıda bulunursunuz

 • Bisiklet çevre kirliliği yaratmaz, bisiklette kullanılan malzemelerin neredeyse tamamıgeri dönüşümü olan malzemelerdir.

 • Düzenli bisiklete kullanıcılarıvücut sağlıyönünden hiçbir sporsal aktivite yapmayanlara göre 10 yaş daha genç bir vücut sağlığına sahiptir. ( Kaynak : İngiltere ulusal kronel kalp hastalıklarıvakfı)

 • Haftada en az 30 km bisiklet kullanmak, hiçbir spor aktivitesi yapmayanlara göre “kalp hastalıkları” riskinin yarıdan daha az olmasınısağlar.

 • Aracınızla yapacağınız kısa mesafenin üçte birini bisikletiniz ile yapmanız durumunda, ulusal kalp rahatsızlıklarının istatiksel oranında %5-10 arasında bir azalma görülecektir.

 • Yoğun trafikte arabanızıkullanırken yaşamış olduğunuz stres size büyük zararlar vermektedir. Bisiklet ile bu stressi yaşamayacaksınızdır.

 • Bisiklet için, motorlu taşıtlarda ödenen vergi, sigorta gibi zorunlu harcamalarınız olmayacaktır.

 • Bir bisikletin yaklaşık senelik bakım masrafları20-30 YTL dir. Motorlu aracınız için bu masrafın ne kadar olduğunu siz zaten iyi biliyorsunuzdur.

 • İyi bir bisiklet, bir motorlu araca göre 30-50 kat daha ucuzdur.

 • Bisikletinizi hemen her yere park edebilme şansınız vardır. Arabanız için yapmış olduğunuz park ücretlerinden ne kadar kar edebileceğinizi hesaplayabilirsiniz.

 • Bir aracın park edebildiği alana 20 bisiklet park edebilir. Son günlerde artan araç park sorununa bir çözüm değil midir?

 • Motorlu araçlar her yıl binlerce kişinin yaralanmasına veya hayatlarını yitirmesine sebep olmaktadır. Bisiklet için bu sayıneredeyse sıfırdır.

 • Sosyal çevre oluşturmanızda yardımcıolur.

Bisiklet size özgürlüğünüzü, hareket olanağınızı, yaşadığınız çevreyi ve sağlığınızıgeri kazandıran basit bir makinedir. Ayrıca eğlencelidir. Aracınıza koyacağınız birkaç tam depo yakıt ile bir bisiklete sahip olabilirsiniz.

BİSİKLETİ YENİDEN KEŞFEDİN, ÇÜNKÜ HAYATINIZI DEĞİŞTİREBİLİR

alıntıdır!  www.bikeandoutdoor.com
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !